Blogarchívum

Kundalini reiki együttes kezelés

Az Usui reiki fokozatrendszerei táblázat. A nyugati reikistílusok kiformálódásának kundalini reiki együttes kezelés szakaszai. A főbb stílusirányzatok és jellegzetességeik táblázat. A legjelentősebb reiki szervezetek és szövetségek.

kundalini reiki együttes kezelés kenőcs a könyök ízületi fájdalmainak kezelésére

Egyes nevek és szakkifejezések esetében többféle átírási móddal is találkoztunk pl. Ilyen esetekben az adott kifejezés gyakrabban előforduló, így általánosabbnak tekinthető formáját választottuk, illetve zárójelben feltüntettük más lehetséges átírási módjukat is.

kundalini reiki együttes kezelés

Az egyéb területekkel vallás, filozófia, történelem, földrajz kapcsolatos japán kifejezéseket a magyar nyelvben meghonosodott formájukban használtuk pl. Meidzsi császár, Meidzsi korszak, Taisó korszak, sintó, Ómotokjó, stb.

Bevezető A reiki egyike a beavatáson alapuló rendkívül egyszerű, ugyanakkor nagyon hatékony kézrátétes energiagyógyászati módszereknek, egyben a spirituális fejlődés egyik lehetséges és sokak által kedvelt eszköze. Japánból ered, nyugaton elterjedt formája Mikao Usui mester reildstílusából származik.

Mikao Usui és közt élt, saját reiki módszerét, a később Usui reiki ryoho-nak nevezett módszert ben kezdte intézményesített formában tanítani.

Betekintés: Mi a Reiki? - A REIKI általános leírása

Az Usui-féle reiki a nyugati világban a második világháború után terjedt el, és ma már világszerte ismert. Nem egységes, különböző ágazatai és stílusirányzatai vannak mind Japánban, mind Japánon kívül.

A módszer önkezelésre, mások kezelésére, állatok és növények gyógyítására egyaránt alkalmas. Gyógyító hatása abban rejlik, hogy a reikikezelő által közvetített reikienergia életerő az azt befogadó energiarendszer tevékenységét az optimális kundalini reiki együttes kezelés irányába mozdítja el, azaz felgyorsítja a szervezet öngyógyító folyamatait, méregtelenítő hatást fejt ki, megerősíti az immunrendszert és az energetikailag védő aurát.

A reiki művelése sem amely enyhíti a vállak ízületi fájdalmait, sem különösebb felkészültséget, sem pedig különleges képességeket nem igényel, mivel a szervezetben lejátszódó öngyógyító folyamatok, amelyeket a beépülő reikienergia támogat, hittől függetlenek, kívül állnak a tudatos ellenőrizhetőség határán, a reikienergiát pedig a beavatás után mindenki képes csatornázni.

Az Usui reiki rendszerében a beavatómesterek láncolata Mikao Usui mesterrel kezdődik, és kundalini reiki együttes kezelés átadási vonal töretlen kell, hogy legyen, vagyis minden beavatómesternek igazolható, élő mesteri beavatás útján kell kapcsolódnia az alapítóhoz, amennyiben az általa gyakorolt módszert Usui reikinek kívánja nevezni. A kundalini reiki együttes kezelés önerőből megtanulni nem lehet, ahhoz kizárólag a fent említett út vezet.

Ezt a tényt ugyan több új reikistílus alapítómestere idejétmúlt dogmának tekinti, és a szellemi vezetőktől, Spirituális Mesterektől, az elhunyt Usui mestertől kapott post mortem beavatásokat és az önbeavatásokat teljes értékű reiki behangolásokként fogadja el, de az ilyen vélekedés a reiki világában egyelőre még nem számít általánosnak.

Az Usui-féle reiki rendszer óta alapjában véve három fokozatra tagolt, ismeretanyagának átadása tanfolyamok keretében történik.

A múlt század tízes—húszas éveinek Japánjában többféle reiki ryoho — a tiszta életenergiával való gyógyítás módszere — létezett. Mikao Usui ben hozta létre saját reikistílusát, a reiki ryoho Usui-féle változatát, amely hatékonyságának, valamint Usui mester és 14 Reikikalauz tanítványai aktivitásának köszönhetően néhány év alatt széles körben elterjedt a korabeli Japánban.

Nemcsak a fővárosban vált ismertté, hanem a vidéki nagyvárosokban is működtek csoportjai. Usui mester ban halt meg. Több száz beavatottat, húsz mesterszintű tanítványt és egy jól működő reiki intézetet hagyott hátra.

A később Usui Reiki Ryoho Gakkai-nak nevezett intézményt Usui san halála után a tanítványok közül kiválasztott elnökök irányították.

Reikikalaúz - G. Nagy László

A szervezet tokiói központja a második világháborús bombázásokat nem élte túl, de maga a Gakkai még ma is működik. Jelenlegi elnöke Masaki Kondo mester. Közvetlenül Usui mester halála után megindult az Usui reiki szerteágazódása, mivel több mesterszintű tanítvány is elhagyta az anyaegyesületet. Az önállósult mesterek ugyan szintén az Usui reikit képviselték, de azt belátásuk szerint módosították.

Egyes elemeit átvették, más területeit viszont átformálták. Kialakították saját tanítási módszereiket, változtattak a fokozatrendszeren, új technikai elemekkel bővítették, különböző kezelési kundalini reiki együttes kezelés vezettek be, összekapcsolták más spirituális rendszerek tanításaival, minek következtében létrejöttek a különböző Usui-féle reikistílusok, amelyeket ma tradicionális japán reikistílusoknak nevezünk.

Létrehozóik többnyire szervezeteket is alapítottak a saját nevük alatt. Az as és as években virágzó japán reikiszervezetek nagy része a második világháború évei alatt megsemmisült, tagjainak többsége elpusztult, a háború utáni új egészségügyi törvények pedig kiszorították a reikit a közéletből.

A japán reikis világ a háborút követően évtizedeken keresztül nem hallatott magáról. A reikit a két világháború közt csak japánok számára és csak Japánban tanították. Egyetlen alkalommal történt meg, hogy japán reikimester külföldön nem japán hallgatókat ismertetett meg a módszerrel. Chujiro Hayashi ban, féléves Hawaii-szigeteki tartózkodása során kb.

Reiki Music - healing multiple planes - physical, mental, emotional and spiritual

Mesterszintű beavatást viszont ő is csak egyetlen külföldi személynek, a japánamerikai Hawayo Takata asszonynak, korábbi tanítványának adott, akinek meghívására Hawaii-ra utazott.

Hawayo Takata asszonyt Hayashi mester ben fogadta tanítványává és ban avatta reikimesterré. Takata megszakította kapcsolatait a japán kundalini reiki együttes kezelés, arról a későbbiekben sem tett érdemi említést, és valószínűleg soha nem látogatott el újra Japánba.

kundalini reiki együttes kezelés pentovitis ízületi fájdalmak esetén

Az USA-ban a Reiki Nagymestereként lépett fel, s a módszer egyetlen élő képviselőjeként mutatkozott be a nyugati világ előtt. Egész életében határozottan állította, hogy az Usui reikit a földkerekségen kizárólag ő ismeri és egyedül ő tanítja. Takata Nagymesternőn kívül azonban volt még néhány amerikai állampolgár, aki Japánban, ill. Takata életében. A Hawaii-szigeteki Nagao Tatseyi asszony ben Tokióban dr.

Hayashi feleségétől, Chie Hayashi sensei-től kapott mesterfokozatú beavatást, s azt követően a Hawaii-szigeteken tanította a reikit.

Hogy lehet velük kapcsolatba kerülni, lehet - e egyáltalán? A válaszokat akár így röviden is megfogalmazhatnám: - Az angyalok, is Isten teremtményei, mint minden más létező élet a mindenségben.

Dave King, Melissa Rigall és Georg Mullner Tan Lin pedig annál a Yuji Onuki mesternél kapott mesterszintű beavatást Usui san eredeti rendszerébe ben, aki az as években előbb Usui sensei, majd Eguchi Toshihiro sensei tanítványa volt.

Nem zárható ki, hogy a nyugati világban az említetteken kívül mások is voltak, akik japán mesterektől beavatást nyertek az Usui reiki rendszerébe, s így Takata Bevezető 15 mesternőn kívül mások is tanították a módszert. Ismertté és népszerűvé viszont egyedül Takata Nagymesternő és az általa képviselt reiki vált.

gyulladt ízület kezelése

Mivel a világháborút túlélő japán reikimesterek nem érezték szükségét annak, hogy színre lépésükkel megcáfolják Takata mesternő kijelentéseit, a reiki néhány további amerikai mestere pedig szintén a háttérben maradt, Mrs.

Takatát az egyetlen reikimesterként ismerte meg és fogadta el a nyugati világ. Takata Nagymesternő a háborút követő években kezdte el tanítani a reikit — előbb szülőhelyén, a Hawaii-szigeteken, majd terjeszteni kezdte azt az Egyesült Államok szárazföldi államaiban is. Az USA-ból — kezdetben Takata mesternő személyes közreműködésével, később pedig tanítványai révén — a reiki eljutott Kanadába, Nyugat-Európába és Ausztráliába, majd a világ legtöbb országába.

Közép-Európában az es évek elejétől vált ismertté. Takata Nagymesternő ban halt meg.

Huszonkét mesterszintű tanítványa volt. Az általa tanított reiki Tradicionális Usui Reiki Usui Shiki Ryoho néven vált ismertté, s a reikivilág úgy tudta, hogy az magával az eredeti Usui reikivel azonos.

  • Mindenekelőtt a The Crossing Press kiadó tulajdonostársainak, Elaine Goldman Gillnek és John Gillnek mondok köszönetet a vitatható fogadtatású könyv megjelentetésében nyújtott támogatásért és szolgálatkészségért.
  • Mi van az ízületi betegségekkel
  • Áldott
  • Tanárok helyszín szerint Vernyik Il Chi Kisgyerek korom óta folyamatosan tanítok.

Takata Nagymesternő azonban — mint az másfél évtizeddel a halála után kiderült — nem az eredeti Usui tanítást tárta a világ elé, hanem a saját reikifelfogását adta elő eredeti Usui reikiként, a korabeli amerikai viszonyokat figyelembe véve és a mindenkori amerikai szemléletmódnak megfelelően. Hayashi reikistílusának egy módosított változata, amelynek alapját egy kitalált reiki-eredettörténet és egy eltorzított Usui-életrajz képezi a Reikilegendaszellemisége pedig leginkább a kereszténység, a bhakti jóga és az amerikai ökonómiai szemlélet keverékeként határozható meg.

A Nagymesternőnek a reikirendszert alapjaiban átformáló módosításai viszont nem ötletszerűek és nem öncélúak voltak, azokra feltehetőleg a módszer Nyugaton történő terjeszthetősége érdekében volt szükség.

A reiki meghonosítása annak eredeti formájában egy, a japántól teljesen eltérő kultúrkörben, egy gyökeresen más szellemi-vallási-kulturális közegben és egy politikailag ellenséges érzületű országban valószínűleg megvalósíthatatlan vállalkozás lett volna.

Takata mesternő így a sintó-buddhista hátterű reikiből keresztény eredetű gyógymódot formált, a rendszer összeállítóját, Usui senseit katolikus papként mutatta be, a japán reiki tradicionális keleti energiatanban gyökerező technikáinak és gyakorlatainak nagy részét mellőzte, a kézrátétes energiacsatornázást és Jézus gyógyításait pedig nyílt párhuzamba állította egymással.

kundalini reiki együttes kezelés

Annak hangsúlyozása, hogy a módszernek Mrs. Takata személyében világszerte csak egyetlen ismerője van, aki maga is amerikai, vélhetőleg szintén a reiki amerikaiakkal történő megkedveltetésének és elfogadtatásának célját szolgálta. A meghamisított tények mellett pedig Mrs. Takatának értelemszerűen következetesen ki kellett tartania még akkor is, amikor már megszűntek azok a kényszerítő okok és körülmények, amelyek miatt a rendszert érintő torzításokra sor került.

Mivel a nyugati világ az eredeti Usui reikit Takata Nagymesternő tanításával azonosította, a reikisvilág meglehetősen visszafogottan reagált arra a torzításmentes Usui-életrajzra és reiki keletkezéstörténetre, amelyet a Japánban élő amerikai reikimester, F.

Petter tett közzé ben, s ami egyértelművé tette, hogy a Takata-tanítás nyomán mindaddig eredeti Usui reikinek tartott reiki csupán az eredeti Usui reiki egy több tekintetben is módosított változata.