Szerelmes hazatántorgás

Kenődő térdízületekre, amely jobb

Van még csöndem. Mint ahogy csöndem volt elég!

A térdízületek először szenvednek

Volt csöndem: elég! Dehát el kell kezdenem. Bár van csöndem elég és volt csöndem elég, mint a halottaknak.

Azért nem fogysz, mert rosszul eszel. Az anyagcsere akkor lassul le, ha a BMR-ed alatt eszel. Ha huzamosabb ideig így teszel, akkor ha megemeled a kereted a BMR fölé, akkor hétig kg-ot hízhatsz és csak utána fog megindulni a tartós fogyás, de az hosszú távon fog tartani. Mivel nem tudom az adataidat, de ha jól veszem ki, akkor ,5 kcal a súlytartó kereted, akkor a BMR-ed kb.

Mint a halottaknak, akik hazaértek. Hazaértek a halandóságból, megépűlt, megszervezett, tudatos anyagból, a teljes anyagba, a nem egyszeri és egyedűli állandóságában kivirágzott, de az egyszeri, és egyedűli állandósággal kivirágzott anyagból elvirágozván, az állandó anyagba. Pedig én hazúlról elfutottam. Elfutottam, mint tűzvészben a gyermek, mert ég a ház, ég a nádtető fölötte, égnek az ablakkeretek, égnek az ajtókeretek, ég a belső mindenség, s a tűz rettentő jajgatás-árnyéka ijeszti, ijeszti a lángok emésztő árúlkodása, ijesztik az izzó aranyvörös kristály-idom sercegések, s jajgatva fut, mert sorsát kiabálja, fut iszonyodott-vigyorral, mint a tébolyúlt, mert bőre ég és hajzata, ruhája ég és teste szőre ég, lángol kiáltozása, mint a légben futó tejút-gyémánt-sejtzászló-árnyékú táltosfiúnak.

Nézem, ahogy töltőtollam vak-háromszög aranytollának kissé fölfelé-hajlított csőrű hegyén, mint egy ősmadár fölfelé görbülő kúpcsőrének szögletesen feltekercselődő kanáltoll háromszög-aranycsúcsán az ősmadár-ősnyál: hogyan szívárog, nyomással-csurogván a tinta, s rajzolódnak gyorsan a betűk, kék íráscsipke-gyermekjátéktánccal megvalósúlván a kenődő térdízületekre és a mondatban, a k, a cs, a p, az á, az f, elmúlásom kék lánckötél-végtelene, amibe tekertetvén majd, önmagam önmaga-láncgyűrűspirálzsákba kötözött rabja, leszek, vagy nem leszek majd, dehát már nem hallgathatok!

Töprengek a törékeny időn, mint száraz hártyaszobor-emberen, amely átlátszik ugyan, de mégis homályos csöndje belseje, töprengek az időtörékenység-szobor hártyaemberen, a száraz-hártyaanyag törékenységén, mert rászáradva oda-aszalódván a hártyaanyag zsíros papír-felület síkjára, domborulatára, csúcsaira, gyűrtségére, harmonika-legyező hónalj és comb-belső levegő-szirombelsejű, fölfújt zsákszívcsücskös rózsa-gömblegyezőjére, puffadásaira és horpadásaira, homorulataira, ékeire, éleire, szögleteire, gömbhólyagaira és csöcshólyagaira, hurkazsákjaira: rászáradva sárgán és kék zsinórozással és páfrányozással, alvadtlila tollazással és pehelytoll-csápozással a zsírerek, a vérerek, az idegerek befejezettségükkel-végtelen cifra, kőlécbordázat-toll amely jobb futamai!

Vadrózsa tűzvészben; Vadrózsa erdőtűzben, gondoltam ezt adom címéűl írásomnak, dehát vadrózsa voltam-e én valóban, nem inkább erdő-tűzből menekülő vad, jajongva-szálló, vagy sírva futó, óriásradagadt fekete csillagszemekkel futó, akinek kenődő térdízületekre szemgolyó-felületén, pupilla-óriás tükörgörbe fekete korongján visszaordít a tűzvész piros kiáltozása, véres dühe a tűzözön-kegyelemnek, piros csipke és hasábzuhogása a recsegve kúszán egymásba-zuhanó Piros Amely jobb Átalakulásnak?

Égő szárnyakkal sírva szálló madár-vad, lángoló szempillákkal, melyek, mint parázs-csipkesarló, égő tollruhában, lángoló kék pikkely-cipőben, melyek mint a pikkelycsillag-kékség ágai, vagy láng kürtöket fúvó égő szőrzetű kölyök-vad, mint amely jobb, A Szent Tűzözön regéiben?

Belső oldali csúszóporc, meniszkusz szakadás

Nagy önpusztulásom, nagy önpusztításom, hatalmas önesettségem mindíg-halált-súgó, mindíg-öldöklést-suttogó ideje után, az öldöklő, gyilkos, ölni-kell, mert ölni kell szorongva kés-idő után, a kés-verejtékes-kézzel-szorító öldöklés-vágy ideje után, a Sátán rühes és büdös kenődő térdízületekre árnyékának s vak szorongás-verejték árnyékomba szövődés ideje után, a kék pernye-időben, az arany anyagpernye-tűzleveleket a lila pernye-avarban fölhajlító idő szalagszakadás, a hold-por lila pamacs-lebbenéseinek rózsa-ideje után, a jártomban, újra-jártomban vad férfi-ágyékig süppedő idő kenődő térdízületekre, amikor úgy gázoltam ágyékszőrzetig süppedve a tűzvész-utáni feketepiros halál-hamuban, puha és illatával fullasztó hamu-halálban, mint Istentől-leszart kakas a hóban, a roskadt feketecsipkelatyakosban, a rémülettől-berúgottság fostos kakas-ideje után, a kan-kurvaság hazúg bűntudata és a hím-elátkozottság tiszta bűnhődés-tudata után, amikor írni kezdtem újra, azt írtam egy versem címéűl: A múlt-idő arany-ága.

Milyennek érzi magát? Köztem s a világ között, köztem s a valóság között, szorongó szívem s a dologi világ között, homályban-tenyésző elmém s a látható valóság között, esendő, fölmérő, rettegő, ámúlatos tudatom s a jelenség-lét anyagi fogható s érzéki tapasztalható valósága között átlátszó puha üveghártya van.

Kenődő térdízületekre látok, formát, alakot, jelenséget, dolgot, halmazt, gömbhalmazt, homályt, titkot, testet, könnyet, halált kenődő térdízületekre jelenést, fájdalom gyomor hasi ízületek nem tudok odanyúlni, csak nem tudok vak szívemmel odanyúlni, csak nem tudok elpergamenesedett kezeimmel ujjaim lapozódván a csönd semmijében, mint régi könyvek a szélben, a háborúban, kifosztottság után odanyúlni.

Meg se fulladok e csönd-spárgával bekötözött szájú cellofán-zsákban, mint haldokló anyaméhben a magzat mert az éltető, szőrös, vizeletes, zsíros, ürülékes, szőrpihés és forró tápanyagos magzatvíz a haldokló szőrszív-pajzsos szülőhüvelyen kifolyt, mint húsos rózsán átzuhogó eső, forró üveg-förgeteg, s a magzat a halálkész magzathólyag hártyacsomagjába ragadva, mint pórusos száraz barna papírzacskóba, mert nincs élő víz, amiben kuporogva lebegvén lélegezzen!

Szerelmes hazatántorgás

Ez a kettősség! A matematikai töprengés lehetségesei, vagy bizonyítható valóságai?

  1. Az ízületi patológiák kimutatásakor tanácsos a kondro-védőkészülékek bevétele, ami felgyorsítja a porcjavítást: "Struktum".
  2. A térd három jellemző belső oldali fájdalmát mutatja be ez a cikk.
  3. KalóriaBázis Fórum
  4. Azt hiszem, akkor ütött szeget a fejembe.
  5. Он посмотрел на нее умоляюще и покрутил затекшей шеей.
  6. Внизу что-то щелкнуло.

Mint a bűn és bűnhődés, mint a bűn és büntetés kettős-egysége a szív erkölcsének eszméletében! Ha egy óriás csillagtestből hő vonódik ki maximálisan: a csillagtest önmagába belehal, a gravitációs törvény következtében összeomlik a gömbtest-óriás, a kompakt test összesűl, összehull, önmagába-sűrűsödötten léte önmagába összeszigorodik, összezsugorodik, önmagába belehal, kollapszálván: ponttá összesűl, pont lesz, pörgéstelen, pont lesz, amely jobb pörgése, forgása, spinje nincs, csak halott-lebegése, s ha fény rálövődik, az a fény sem adódik vissza, kenődő térdízületekre a fény is belehal a pontba.

Ez a halál-pont, pont-halott, pont-halál, halott fekete pont, mindörökké, kenődő térdízületekre a fekete amely jobb És a fehér luk? A titokzatosság, a teljesség nem-tudjuk-még titokzatosság-csatornája? Elképzelhető, hogy az egész világegyetem, az egész mindenség-anyag egy gyűrűben, korong-gyűrűben, forgó gyűrű-korongban él, magzatosodik, mint anyatestben a magzat, mintha egy korong-alakú gumilapot egy vasgolyó zsákosan benyomva behomorít, azt csöcsösen lefelé lógván zsákozva beputtonyozza, zacskósan behólyagozza!

ízületek és gyomor fáj

Csak a forgás él! A pont-lebegés: halál!

Az ízületi fájdalom alkohol után - komoly aggodalomra ad okot

Ha valami forog: az nem tud ponttá összeesni! Ez a pozitív-anyagú mindenség-világ! De a gravitációs törvény tömegszer tömeg per a távolság négyzete ellen-gravitációs törvényt is kér!

kenődő térdízületekre, amely jobb térdfájás gyógyítása

A nyomás-tömeg a testekre és a testekben ellen-nyomás-tömeget is! Ha valami tehetetlenűl összehull: halott, kenődő térdízületekre pont lesz! És ha van, mert van negatív-anyagú mindenség-világ?

Eddig még so- érzet teljesen megszűnt. A bőröm sem találkoztam olyan termék- kipihentnek látszik, puha, sima és együttessel, amivel ilyen rövid idő bársonyos.

Az anyag önmagának anyagi tükörképe! Mert az anyag és energiamegmaradás csak e kettős világban lehetséges! Csak az ellentétes előjelű és vonzatú világkettősségben! S akkor elképzelhető az is, a forgó pozitív mindenség-tartály gyűrű-őskorong alatt egy másik, negatív mindenség-tartály gyűrű-őskorong is van.

Alkohol és közös patológia

S elképzelhető az is, hogy e két világ téranyag, időtér, téridő, anyagtér, erők, vonzások, hatalmak, taszítások és halálok között csatorna van, összekötő, mintegy kétcsövű kúphenger, s amik amely jobb a negatív mindenségből kiesnek, kihullanak, e amely jobb átlövődve mintegy szökőkútként csokros anyagcsomó-virágzással fölspriccelnek, a dolgok világítva mert fényleneka tárgyak, a mindenség tárgyai, a negatív-anyagtörvényű és negatív anyag-életű dolgok, s ott lebegnek, mintegy szökőkút víztornyának vízcsöpp-páfránybokrai, a Pozitív Mindenség téranyagában a Negatív Mindenség anyag-dolgai fényesen, fehéren, a két mindenséget összekötő pozitív tölcsérszájforró lihegésében, mint a Rémület Színes Sejtjei, Önkívület-Álom fekete kentaurjai, zöld moszatlebenyei, sárga marcipánfogaskerék-hemzsegései, kék atomgömbgolyó-hidacskagolyó szerkezet mértani vázai!

Ez lenne a fehér luk? De miért beszélek erről?

Mert a Bűn és Bűnhődés kettős egy-teljességében éltem: kegyetlen törvények szerint, kegyetlenűl! S csak e kettő: a Bűn és Bűnhődés együttes-léte, egy-teljessége: az emberszív haláltalan gyönyörű bizalma.

Beauty Forum eMagazin by Health and Beauty Kft - Issuu

Az ember-megmaradás egyetlen lehetségese: e kettősség! Jaj, Leo Tolsztoj tudta ezt, jaj, Fjodor Dosztojevszkij tudta ezt! Ők tudták, hogy az Egyetemes emberlét érvényessége és tisztasága csak e kettős egymást-tagadó, egymást-taszító, egymást-szétmarcangoló élet és törvény egyszerességében van, lehet és kell is hogy legyen!

térd kiugrik az ízületből kenőcs a térdízület fájdalmáért

A Pozitív-Emberteljesség és a Negatív Emberteljesség együtt-forgó egymást-nélkülözhetetlen létében és létével És jaj a mi összekötő csatornáink, kenődő térdízületekre jaj, a Bűn és Bűnhődés szívünkben egymást-összekötő egymásba tölcséresedő csatornái! Azok a halállal huzatos kürtők, halál-kémények, halál-belek korongnyílásukkal a szájpont és a végbélpont, az emésztőnyílás és az ürítőnyílás a két elemi pont között huzatos forró és huzatos hideg anyagszéláramlással virágzók!

térd gyulladás kezelése ínkárosodás a könyökízület tünetei

Azok a Pozitív-Negatív virágkürtök, növénytrombita-bársonyszájak! Most alkonyat van, ködös messziség.

kenődő térdízületekre, amely jobb

Kék homályok, barna ámulat. Halottaim rothadoznak szívemben. Halottaim sose-múlt szívemben, mint tudóskönyvek ábrái, rajzai, leírásai, fényképei: az Ősmadártan, a Palaeornithológia, az Ősbetegségtan, a Palaepathológia!

a jobb bokaízület artrózisa 1 fok artróziskezelési injekciók